2share

Äntligen!

Nu har 2Share startat sitt första projekt. Eftersom företaget är ungt och inga vinster gjorts ännu så sjösätter vi ett projekt som inte kräver någon ekonomisk insats.

Världens första Nätverk 2Share har bildats!

Nätverk 2Share är partipolitiskt och religiöst obundet. Nätverket bidrar till att kvinnor får ta del av varandras erfarenheter och kunskap, ger varandra stöd och inspiration i olika skeden i livet för att göra genomtänkta livsval. Vi arbetar också för att regionalt påverka beslutsfattare för ett mer jämställt samhälle.

Nätverk 2Share består av kvinnor som vill arbeta för en mer jämställd värld. Medlemmarna har erfarenhet av livet, yrkeskunnande, karriär, eget företagande, aktivt föreningsliv, politik etc. och vill bidra och dela med sig av sina erfarenheter och sin kompetens. Som medlem deltar man aktivt i och medverkar till att anordna nätverksaktiviteter.

Det första Nätverk 2Share har bildats i Kalmar och förhoppningen är att vi så småningom kan bilda fler nätverk runt om i Sverige som lokalt jobbar för ett mer jämställd samhälle.

Det första året kommer vi att ägna åt att lära oss mer om just jämställdhet. Hur ser det ut i dag i vårt närområde, i Sverige och globalt? Hur ser historien ut? Hur åstadkommer vi störst förändring?

Är du intresserad av att starta ett nätverk i ditt område? Hör av dig till oss på hello@2share.se.